Workshops

Nhấp vào đây để đề nghị hội thảo

Hạn chót đăng ký đề tài là ngày 15 tháng 12 năm 2017.
Lệ phí tham dự hội thảo sẽ được hoàn lại cho những đề tài được chấp nhận.

Những kì hội thảo VTC trước