Làm việc hiệu quả hơn chứ không vất vả hơn

Trong buổi chuyên đề này chúng ta sẽ sử dụng Google Form để yêu cầu sinh viên tự đánh giá. Các lớp học đã sử dụng mẫu đánh giá này có những thể hiện tăng lên về việc hiểu các mục tiêu của chương trình IB và cảm thấy có trách nhiệm hơn trong việc đưa ra mục tiêu trước khi nộp bài.

Workshop Session 2
Location: Date: Tháng Ba 10, 2018 Time: 1:30 PM - 2:30 PM Language: (English) Brycen Davis