Công dân số với: giáo viên, sinh viên và phụ huynh

Trong buổi chuyên đề này, các bạn sẽ có cơ hội để khám phá nhiều cách khác nhau để trở thành một công dân số thông minh dựa trên những hiểu biết, kĩ năng và sự tự tin của chính mình. Tìm hiểu những cơ hội cũng như những rủi ro có thể gặp phải cùng với những hướng dẫn cần thiết khi sử dụng công nghệ số để trở thành một công dân số thông minh.

Workshop Session 1
Location: Date: Tháng Ba 10, 2018 Time: 11:00 AM - 12:00 PM Language: (English) Maggie Hos-McGrane