Tư duy tính toán

Thử nhìn lại xem khi nào và như thế nào trong việc chúng ta sử dụng máy tính để nghiên cứu, tìm kiếm, làm toán, tổ chức thông tin. Bằng việc lập trình, làm tính, và mô hình trực quan, sinh viên có thể hiểu dễ hơn những mô hình trừu tượng so với việc chỉ dùng bút chì và giấy trắng. Buổi chuyên đề này chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận xem giáo viên có thể sử dụng những tiến bộ của công nghệ như thế nào để giúp sinh viên có được những kĩ năng tốt nhất trong việc học hành của chúng.

Workshop Session 1
Location: Date: Tháng Ba 10, 2018 Time: 11:00 AM - 12:00 PM Language: Evan Weinberg