Lựa chọn công nghệ tốt nhất cho sinh viên

Hồ sơ cá nhân mẫu rất là chung chung, chúng ta cần phải sửa để có nội dung tốt nhất về mỗi chúng ta. Trong buổi chuyên đề này, chúng ta sẽ cùng trả lời câu hỏi: Làm thế nào để sinh viên và giáo viên có thể làm bài hay viết bài tốt nhất theo cái cách mà trực quan hấp dẫn.

Đừng chỉ “Đến và ngồi” trong buổi hội thảo này, các bạn sẽ được trải nghiệm một số công nghệ qua đó sẽ có thêm những tài nguyên và cách để giúp sinh viên của bạn có những bước tiến nhanh hơn.

Workshop Session 4
Location: Date: Tháng Ba 11, 2018 Time: 10:15 AM - 11:15 AM Language: (English) Alex McMillan