Tái cấu trúc lại lớp học để thúc đẩy tư duy sáng tạo và nghị luận cho sinh viên

Buổi chuyên đề này sẽ giới thiệu cơ bản các nguyên tắc của Project Based Learning – đây là bộ quy tắc giúp khơi nguồn sự sáng tạo và tư duy phân tích cho sinh viên. Tôi sẽ đưa vào một số thực tế qua các ứng dụng công nghệ, từ đó học viên có thể áp dụng tại trường của mình. Tôi sẽ nói thêm về những dự án thú vị về: thiết kế, tự phản ánh và gửi phản hồi ngang hàng.

Workshop Session 1
Location: Date: Tháng Ba 10, 2018 Time: 11:00 AM - 12:00 PM Language: Chantal Kruger