Khuyến khích sinh viên sử dụng các công nghệ số

Tạo ra một môi trường học tập năng động, chuyên sâu và nhiều thử thách cho tất cả sinh viên là như cầu căn bản của mọi trường học, đặc biệt là với các trường quốc tế. Sinh viên đến trường không phải chỉ đơn giản là đọc và viết bằng tiếng anh, mà trên đó là việc hiểu sứ mệnh của mình trong tương lai. Buổi chuyên đề này sẽ cung cấp cho những người đứng đầu ngành giáo dục những chiến lược thực nghiệm để hỗ trợ và phát triển hơn cho những sinh viên tích cực.

Workshop Session 2
Location: Date: Tháng Ba 10, 2018 Time: 1:30 PM - 2:30 PM Language: (English) Greg O’Connor