Kiến tạo không gian sáng tạo thực hành cho học sinh tiểu học

Trong chuyên đề này, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ hành trình từng bước để kiến tạo ra không gian sáng tạo cho họ sinh tiểu học, cùng nhau chia sẻ tài nguyên và kinh nghiệm để tạo ra văn hóa sáng tạo.

Workshop Session 3
Location: Date: Tháng Ba 10, 2018 Time: 3:00 PM - 4:00 PM Language: (English) Alexis Snider (English) Michelle Beard