Lịch trình hội thảo

Thứ Bảy
Ngày 10 tháng 3
Thời gian Chi tiết Địa điểm
8:30 AM-9:15 AM Đăng kí/Giao lưu/ Uống trà Sảnh hành lang tầng 2 tòa nhà Nghệ Thuật
9:15 AM-10:45 AM Lời mở đầu
Diễn giả chính
Nhà hát
10:45 AM-11:00 AM Nghỉ giải lao Sảnh hành lang tầng 2 tòa nhà Nghệ Thuật
11:00 AM-12:00 PM Các chuyên đề phiên thứ nhất Các lớp học trong tòa nhà nghệ thuật
12:00 PM-1:30 PM Ăn trưa (phục vụ đến 1:15PM)
Khu vực sáng tạo
Căng tin trường tòa nhà B8
1:30 PM-2:30 PM Các chuyên đề phiên thứ 2 Các lớp học trong tòa nhà nghệ thuật
2:30 PM-3:00 PM Nghỉ giải lao Sảnh hành lang tầng 2 tòa nhà Nghệ Thuật
3:00 PM-4:00 PM Các chuyên đề phiên thứ ba Các lớp học trong tòa nhà nghệ thuật
4:00 PM-6:00 PM Giao lưu & Tham gia sự kiện tiệc tối Nhà hàng La Salsa – 54 Xuân Diệu

 

Chủ Nhật
Ngày 11 tháng 3
Thời gian Chi tiết Địa điểm
8:30 AM-9:00 AM Giao lưu/Uống trà Sảnh hành lang tầng 2 tòa nhà nghệ thuật
9:00 AM-10:00AM Lời mở đầu Rạp hát
10:15 AM-11:15 AM Các chuyên đề phiên thứ 4 Các lớp học trong tòa nhà nghệ thuật
11:15 AM-11:30 AM Nghỉ giải lao Sảnh hành lang tầng 2 tòa nhà Nghệ Thuật
11:30 AM-12:30 PM Chia sẻ kinh nghiệm cùng vị trí công việc Các lớp học trong tòa nhà nghệ thuật
12:30 PM-1:15 PM Ăn trưa/Giao lưu Căng tin trường tòa nhà B8
1:15 PM-1:45 PM Công bố người may mắn bốc thăm trúng thưởng Rạp hát
1:45 PM-2:00 PM Họp đánh giá hội thảo Rạp hát

Chi tiết lịch trình hội thảo


Loading