Đăng Ký

  • Hạn chót để đăng ký đề tài vào ngày 16 tháng 12, 2016.
  • Phí tham dự hội nghị sẽ được hoàn lại cho thành viên có đề tài tham gia được chấp nhận.
  • Đối với các bài thuyết trình nhóm thì cả nhóm sẽ chỉ được hoàn tiền 1 vé tham dự.
  • Các workshop sẽ kéo dài trong 1 giờ.

 

Conference Registration

(Nhấp vào đây để mở hộp Đăng Ký ở tab riêng)