Diễn Giả chính

johnburns

John Burns

Đề tài thuyết trình: Nhân rộng sự Sáng Tạo và Đổi Mới trong Trường Học.

Nội dung: Sáng tạo và đổi mới đang bùng nổ khắp nơi ở các trường học. Từ những cấp học nhỏ đến lớp 12, các nhà giáo dục đang áp dụng những phương pháp giảng dạy và học tập hiện đại.  Thách thức đặt ra hiện nay nằm ở việc nhân rộng những thay đổi đó để tất cả các thành viên trong cộng đồng học thuật có thể gặt hái được lợi ích từ nó. Bài thuyết trình này sẽ bao gồm tính thực tiễn của việc dẫn dắt thay đổi trên phạm vi toàn trường bao gồm: thiết lập tầm nhìn, xác định những thay đổi mang tính thực tế, xây dựng cộng đồng học thuật và triển khai môi trường hỗ trợ.

Tiểu sử: John Burns là Giám đốc Trung tâm Sáng tạo và Đổi mới tại Các Trường Quốc tế và là người sáng lập Level 5, nơi dành cho sự sáng tạo và các thiết kế mang tính giáo dục tại Shenzhen. Ông từng có thời gian nghiên cứu về nhân rộng tính sáng tạo và đổi mới trong dạy và học tại Trường Quốc tế Shekou và làm việc cho hãng Apple. Tại đây, ông phụ trách hỗ trợ các trường học và các tổ chức pháp lý áp dụng các phương pháp đương thời.  John cũng tham gia phát triển những ứng dụng trong các mẫu quảng cáo trên truyền hình khắp nơi trên thế giới. Ông cũng từng giảng dạy tại Anh, Úc, Trung Quốc và Đài Loan.

@j0hnburns
www.j0hn.org