Chứng Chỉ

Tín chỉ tốt nghiệp của trường Buffalo State.

Gửi lại những thứ sau đây tại quầy đăng ký sau khi hội thảo kết thúc:

  1. Hoàn thành bảng đăng ký International Graduate Course Off-Campus. (Nhấn vào đây để tải về bảng đăng ký).
  2. Chi phí là $130.00 U.S. dollars tiền mặt hoặc ngân phiếu của Mỹ thanh toán được tới Quỹ Nghiên Cứu SUNY.

Yêu Cầu

  1. Tham dự tất cả các phiên hội thảo.
  2. Hoàn thành phiếu phản ánh về hội thảo (Nhấn vào đây để tải về phiếu phản ánh), gửi lại trước ngày 10 Tháng Tư, 2018 hoặc tích cực tham gia vào hội nghị bàn tròn ở cuối hội thảo.