An toàn trong thế giới mạng

Bạn đã bao giờ bị tấn công mạng hay bị rò rỉ những thông tin quan trọng khi tham gia thế giới ảo chưa? Bạn có biết những rủi ro tiềm ẩn nào có thể gặp phải khi mua bán online? Tất cả những biện pháp phòng chống và những kiến thức cần thiết trong workshop này sẽ giúp bạn cẩn thận và yên tâm hơn khi online.
Link to Presentation

Workshop Session 2
Location: B10-117 Date: March 10, 2018 Time: 1:30 PM - 2:30 PM Language: Hilary Hien Nguyen