Để cho việc làm phim trở nên dễ dàng hơn

iMovie – một ứng dụng hoàn toàn miễn phí dành cho các thiết bị iOS, dễ sử dụng và phù hợp cho mọi người dùng với nhưng nhu cầu cơ bản cho việc làm phim.

Workshop Session 4
Location: B10-G28 Date: March 11, 2018 Time: 10:15 AM - 11:15 AM Language: Sang Nguyen